Општи услови и услови

/Општи услови и услови
Општи услови и услови 2018-06-26T06:52:59+00:00

Obavještenje o zaštiti ličnih podataka  

KOMPANIJA  Nektar Natura d.o.o., e-adresa: info@nektarnatura.com,  rukovalac je ličnim podacima za web stranicu  nektarnatura.com, i svim domenima povezanim sa kompanijom.

Nektar Natura se obavezuje da će štititi posredovane lične podatke  u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPOL-1) i Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR). Svi posredovani podaci biće tretirani kao strogo povjerljivi i za namjenu, radi koje su posredovani.

Lične podatke o pojedincu Nektar Natura obrađuje i čuva za postizanje namjene. zbog koje ih je pojedinac posredovao:- komunikacija sa nama-rezervacija usluge-potraživanje-narudžba e-novosti.

Pri razmatranju posredno ili neposredno prensenih podataka obavezuju nas  Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, koji određuje prava, obaveze, principe i mjere sa kojima se spriječavaju neustavna, nezakonita i neopravdana posezanja u privatnost i dostojanstvo pojedinca, odnosno pojedinke pri obradi ličnih podataka.

Osnov za prikupljanje i obradu ličnih podataka predstavlja saglasnost-formular na web stranici, u koji stranka upisuje podatke potrebne za komunikaciju / narudžbu.

Nektar Natura za namjene sprovođenja narudžbe, odnosno za potražnju, čuva sljedeće kontaktne lične podatke (ime, prezime, e-adresu, telefon…).

Nektar Natura se obavezuje da podatke neće prenositi trećim licima, izvan EU, EEIG ili međunarodnim organizacijama na tom prostoru; osim kada je to u skladu sa važećim zakonodavstvom i u slučajevima koji su opisani u ovom dokumentu.

Kako bi se osigurala upotrebljivost ove web stranice, Nektar Natura unajmljuje usluge drugih preduzeća i ponuđača (ponuđači  IT usluga); što znači da su vaši lični podaci obrađeni kod hosting ponuđača naše baze podataka i aplikacija, za usluge obrade podataka ili za slanje informacija koje ste zahtijevali, za obezbjeđivanje usluga podrške i slično. Vanjskim ponuđačima usluga obezbijedićemo podatke te vrste, odnosno učiniti ih dostupnim, samo u opsegu koji zahtijeva određena namjena. Te podatke neće smjeti da koriste ni u jednu drugu svrhu. Vanjske ponuđače usluga Nektar Nature obavezuje ugovor da poštuju povjerljivost vaših ličnih podataka.

U vrijeme upravljanja ličnim podacima pojedinac ima pravo na uvid, prepis, kopiranje, dopunu, ispravku, blokiranje i brisanje ličnih podataka u bazi podataka, u skladu sa važećim zakonodavstvom. Pojedinac ova prava ostvaruje putem elektronske pošte na: info@nektarnatura.com

Nektar Natura će štititi dobijene podatke i spriječavati njihovu zloupotrebu. Lični podaci će se koristiti samo za namjene za koje je korisnik dao svoju saglasnost. Nektar Natura se obavezuje da će prikupljene podatke čuvati samo onoliko vremena koliko je neophodno da se postigne namjena radi koje su prikupljeni.

Kada prestane potreba za vođenjem ličnih podataka, odnosno na osnovu pismenog opoziva od strane korisnika (na e- adresu info@nektarnatura.com), podaci će biti izbrisani, tj. nosioci podataka se poništavaju.

Korisnici imaju pravo da bilo kada zahtijevaju izmjenu, odnosno brisanje svojih ličnih podataka, na e-adresu info@nektarnatura.com. Podaci će biti izbrisani u najkraćem mogućem vremenu.

Korisnik ima pravo da podnese žalbu Povjereniku za informiranje Republike Slovenije (Informacijski pooblaščenec R. Slovenije).

Zloupotreba podataka

Obavezujemo se da ćemo, u skladu sa ZZPOL-1 i GDPR, štititi vaše lične podatke. Ako dođe do zloupotrebe podataka obavjestićemo vas, u najkraće moguće vrijeme,  na vašu e- adresu; u roku od 72 sata nakon što je utvrđena zloupotreba.

Odgovornost

Web stranica je postavljena i održava se maksimalno brižljivo. Uprkos tome Nektar Natura ne garantuje ažurnost, tačnost ili pravilnost svih informacija na web stranici. Sve informacije se mogu promijeniti bez prethodnog obavještenja.

Kolačići

Kolačići su male datoteke sa informacijama koje se privremeno čuvaju na vašem računaru. Kada se kolačići namjeste na vaš računar, vi nijeste o tome obaviješteni. Glavni cilj kolačića je da web serveri prepoznaju vaš računar i web pregledač, prilagode web stranicu, pobrinu se za jednostavnost i brzinu. Kolačići nam omogućavaju da vam prikažemo pravilne informacije, koje tražite i koje vas zanimaju. Prikupljanjem i smještanjem informacija o vašim postavkama web stranice uz pomoć kolačića možemo obezbijediti bolju web stranicu i marketinška iskustava. Kolačići nam ne daju pristup računaru i podacima koje prikupljamo preko kolačića, niti oni sadrže lične podatke.

Nektar Natura zadržava pravo da, prema sopstvenoj procjeni, uvijek može promijeniti svoju politiku zaštite ličnih dokumenata (ovaj dokument).

 

U Kamniku, 25. 5. 2018.